شنبه 7 شهريور 1394 - 13 ذو القعدة 1436 - 29 اوت 2015
جستجو :
 آزمایشگاه تولید بیوسنسور
 

بیوسنسور ها در تشخیص های پزشكی و علوم آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر بیوسنسورهای گلوكز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار هستند كه به اندازه‌گیری غلظت گلوكز خون می پردازند. بیوسنسور در اصل یک ابزار تشخیصی خود کنترل یکپارچه است که با بهره‌گیری از عناصر تشخیص دهنده زیستی قادر به ایجاد اطلاعات تحلیلی کمّی و نیمه‌ کمّی می‌باشد. از این سیستم می توان در بررسی مکانیسم برخی بیماریها و اختلالات، در امر تشخیص و درمان بیماریها و عوارض آنها و شناسایی علل و زمینه های به وجود آورنده آنها و نیز در سایر علوم مرتبط نظیر داروسازی، سامانه های پیشرفته دارورسانی و شناسایی داروهای جدید استفاده کرد.

 

اهداف:

1. طراحی بیوسنسورهای هوشمند جهت درمان سرطان

2. طراحی بیوسنسور و نانوبیوسنسورهای آنزیمی به منظور اندازه گیری آنالیتها درمایعات بیولوژیک

3. طراحی نانوبیوسنسورهای شیمیایی جهت تصویربرداری سلولی

 


PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
 
 آزمایشگاه تولید بیوسنسور
 

بیوسنسور ها در تشخیص های پزشكی و علوم آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر بیوسنسورهای گلوكز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار هستند كه به اندازه‌گیری غلظت گلوكز خون می پردازند. بیوسنسور در اصل یک ابزار تشخیصی خود کنترل یکپارچه است که با بهره‌گیری از عناصر تشخیص دهنده زیستی قادر به ایجاد اطلاعات تحلیلی کمّی و نیمه‌ کمّی می‌باشد. از این سیستم می توان در بررسی مکانیسم برخی بیماریها و اختلالات، در امر تشخیص و درمان بیماریها و عوارض آنها و شناسایی علل و زمینه های به وجود آورنده آنها و نیز در سایر علوم مرتبط نظیر داروسازی، سامانه های پیشرفته دارورسانی و شناسایی داروهای جدید استفاده کرد.

 

اهداف:

1. طراحی بیوسنسورهای هوشمند جهت درمان سرطان

2. طراحی بیوسنسور و نانوبیوسنسورهای آنزیمی به منظور اندازه گیری آنالیتها درمایعات بیولوژیک

3. طراحی نانوبیوسنسورهای شیمیایی جهت تصویربرداری سلولی